Ekonomi

KRONI GmbH kompani e specializuar në suvatimin e objekteve të banimit dhe objekteve vitale

Me krenari prezantojmë:
KRONI GmbH
Schlüchtern, Gjermani
Anëtar Premium Plus i UBSHGJ

KRONI GmbH është kompani e specializuar në suvatimin e objekteve të banimit dhe objekteve vitale. Me afër 100 punëtorë profesionalë dhe me përvojë, kompania siguron shërbime të cilësisë së lartë dhe efikase. Përdorimi i mjeteve bashkëkohore dhe materialeve të nevojshme garanton realizimin e suksesshëm të çdo projekti.

Ilmi Mustafa, pronar i KRONI GmbH

Projektet e realizuara deri më tani pasqyrojnë përkushtimin ndaj cilësisë, disiplinës dhe korrektësisë, duke arritur suksese të vazhdueshme në industrinë e ndërtimit në Gjermani. KRONI GmbH ka synim të përhershëm plotësimin dhe tejkalimin e pritshmërisë së klientëve, me standardet më të larta të industrisë.

Kroni GmbH

You Might Also Like