Gjilan

Mbahet dëgjimi publik në Zhegër me banorët e fshtrave të grykës së Karadakut

Mbahet dëgjimi publik në Zhegër me banorët e fshtrave të grykës së Karadakut

Sot është mbajtur dëgjimi publik për përgatitjen e buxhetit të komunës për vitin 2023 me banorët e fshatrave Zhegër, Lladovë, Llashticë, Nasalë, Shurdhan dhe fshatrat tjera të Karadakut.

Përfaqësuesit e këtyre fshatrave kanë paraqitur kërkesat dhe propozimet për projekte në këtë rajon të rëndësishëm, për investime në infrastrukturë dhe në turizëm si një mundësi e mirë për rritjen e perspektivës për këtë zonë të Gjilanit.

Komuna e Gjilanit është e përkushtuar në trajtimin e barabartë të investimeve sipas mundësive që ka dhe prioriteteve të secilit vendbanim, që burojn nga nevojat dhe kërkesat e qytetarëve.

Në vitin 2023 do të fillojnë investime të reja në shumë projekte të cilat do të propozohen në planifikim të buxhetit dhe që do të miratohen në Kuvendin Komunal të Gjilanit.

You Might Also Like