Gjilan

Mbrëmje falenderuese me stafin e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa

Rezulatet e punës nga ana e stafit të drejtorisë për buxhet dhe financa, tregojnë për një angazhim dhe performancë të mrë gjatë vitit 2022.
Ju dëshiroj suksese, shëndet e gjitha të mirat edhe në vitin 2023.
Riad Rashiti, drejtor për Buxhet dhe Finnca

You Might Also Like