Trashëgimi

Muzeu i Gjilanit hapi dyert për Panairin treditor të punë dore Artizanaleve të punuara nga grat e verbërta

Në Gjilan më 26,dhjetor 2019. Muzeu i qytetit të Gjilan’it hap dyert, për Panairin tre ditor të punë dore Artizanaleve të punuara nga grat e verbërta.

Sot Forumi i Grave të verbërta në kuadër të Shoqatës Ndërkomunale e të verbërve në Gjilan, në bashkpunim me Muzeun e Qytetit të Gjilan’it, jan duke e realizuar një Panair tre (3) ditor, punë dore “Artizanaleve” të punuara nga grat e verbërta dhe ato me dëmtim në të pamur.

Pos një numri të knaqshëm të anëtarve dhe vizitorve tjer i pranishem ishte edhe Nënkryetari i Komunës z.Arbër Ismajli me disa nga Drejtoret e Drejtorive komunale, i cili në promoncmin e tij tha: “Sot flet puna, fjal nuk ka”! Menazherja e Muzeut znj.Gjylishene Berisha shpalosi detajet e Organizimit të perbashkët me Kordinatorën e Forumit. Ndërsa Kordinatorja pos tjerash ajo Falemderoj Miqt e saj, për mbështetjen materiale, për sigurimin e matrialit shpenzues, për punimet qe jan sjell në hollin e Muzeut.

Panairit në fund ju bashkuan edhe një Grup i nxënësve të Shk. Fillore “Thimi Mitko”-s të cilët nderuan komunitetin me një pik muzikore.

Panairi dot jet i hapur deri më Datë 28,dhjetor 2019 nga Ora 11:00 deri në 15:00h.

You Might Also Like