Teatër

Në Gjilan do të jepet premierë shfaqja për fëmijë “Petrushi i Huaj”

Nesër, e mërkurë, 7 qershor në ora 18:00, në Teatrin e Gjilanit vjen premierë shfaqja për fëmijë 𝗣𝗲𝘁𝗿𝘂𝘀𝗵𝗶 𝗶 𝗵𝘂𝗮𝗷 nga Meli Qena.
𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑖 𝑀𝑎𝑔𝑗𝑖𝑘 𝑖 𝐹𝑒̈𝑚𝑖𝑗𝑒̈𝑣𝑒 𝑖 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝐺𝑗𝑖𝑙𝑎𝑛𝑖𝑡 𝑟𝑖𝑘𝑡ℎ𝑒ℎ𝑒𝑡 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑟𝑒 “𝗣𝗲𝘁𝗿𝘂𝘀𝗵𝗶 𝗶 𝗵𝘂𝗮𝗷”, 𝑠ℎ𝑘𝑟𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑔𝑎 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑝𝑟𝑒𝑗 𝑠ℎ𝑘𝑟𝑖𝑚𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑣𝑒 𝑚𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑚𝑖𝑟𝑒̈ 𝑏𝑜𝑡𝑒̈𝑟𝑜𝑟𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑙𝑒𝑡𝑒̈𝑟𝑖𝑠𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟 𝑓𝑒̈𝑚𝑖𝑗𝑒̈ 𝑆.𝐽. 𝑀𝑎𝑟𝑠ℎ𝑎𝑘 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑗𝑖 𝑡𝑒̈ 𝑟𝑒𝑔𝑗𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑗𝑎𝑠ℎ𝑡𝑒̈𝑧𝑎𝑘𝑜𝑛𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑠ℎ𝑓𝑎𝑞𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑝𝑒̈𝑟 𝑓𝑒̈𝑚𝑖𝑗𝑒̈ 𝗠𝗲𝗹𝗶 𝗤𝗲𝗻𝗮.
𝘚𝘩𝘧𝘢𝘲𝘫𝘢 𝘧𝘭𝘦𝘵 𝘱𝘦̈𝘳 𝘯𝘫𝘦̈ 𝘥𝘫𝘢𝘭𝘰𝘴𝘩 𝘤̧𝘢𝘱𝘬𝘦̈𝘯 𝘲𝘦̈ 𝘥𝘦̈𝘴𝘩𝘪𝘳𝘰𝘯 𝘯𝘦̈ 𝘤̧𝘥𝘰 𝘮𝘦̈𝘯𝘺𝘳𝘦̈ 𝘵’𝘪 𝘴𝘩𝘮𝘢𝘯𝘨𝘦𝘵 𝘴𝘩𝘬𝘶𝘢𝘳𝘫𝘦𝘴 𝘯𝘦̈ 𝘴𝘩𝘬𝘰𝘭𝘭𝘦̈ 𝘱𝘰𝘳, 𝘲𝘦̈ 𝘮𝘦̈ 𝘯𝘦̈ 𝘧𝘶𝘯𝘥, 𝘦 𝘴𝘩𝘦𝘩, 𝘴𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘪𝘭𝘢 𝘳𝘳𝘶𝘨𝘦̈ 𝘦̈𝘴𝘩𝘵𝘦̈ 𝘮𝘦̈ 𝘦 𝘷𝘦̈𝘴𝘩𝘵𝘪𝘳𝘦̈ 𝘥𝘩𝘦 𝘮𝘦̈ 𝘦 𝘱𝘢𝘥𝘰𝘣𝘪𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘴𝘦 𝘴𝘢 𝘮𝘦̈𝘴𝘪𝘮𝘪 – 𝘱𝘳𝘢𝘯𝘥𝘢𝘫 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰𝘴 𝘵’𝘪 𝘬𝘵𝘩𝘦𝘩𝘦𝘵 𝘮𝘦̈𝘴𝘪𝘮𝘪𝘵. 𝘕𝘫𝘦̈ 𝘵𝘦𝘬𝘴𝘵 𝘦 𝘴𝘩𝘧𝘢𝘲𝘫𝘦 𝘱𝘭𝘰𝘵 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘫𝘪𝘯𝘢𝘵𝘦̈ 𝘥𝘩𝘦 𝘩𝘶𝘮𝘰𝘳, 𝘭𝘰𝘫𝘦̈ 𝘥𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘤̧𝘶𝘳𝘪, 𝘥𝘳𝘪𝘵𝘦̈ 𝘥𝘩𝘦 𝘮𝘶𝘻𝘪𝘬𝘦̈, 𝘴𝘩𝘶𝘮𝘦̈ 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘵𝘢 𝘵𝘦̈ 𝘱𝘢𝘱𝘳𝘪𝘵𝘶𝘳𝘢, 𝘯𝘨𝘫𝘺𝘳𝘢 𝘦 𝘱𝘰𝘦𝘻𝘪, 𝘷𝘫𝘦𝘯 𝘮𝘫𝘦𝘴𝘩𝘵𝘦̈𝘳𝘪𝘴𝘩𝘵 𝘯𝘨𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘫𝘪𝘴𝘰𝘳𝘫𝘢 𝘔𝘦𝘭𝘪 𝘘𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘩𝘦 𝘯𝘨𝘢 𝘭𝘰𝘫𝘢 𝘦 𝘮𝘳𝘦𝘬𝘶𝘭𝘭𝘶𝘦𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘦 𝘢𝘬𝘵𝘰𝘳𝘦̈𝘷𝘦 𝘵𝘦̈ 𝘛𝘦𝘢𝘵𝘳𝘪𝘵 𝘵𝘦̈ 𝘎𝘫𝘪𝘭𝘢𝘯𝘪𝘵.

You Might Also Like