ARSIMI

Në Gjilan shpërndahen librat për klasën e pestë

DREJTORIA E ARSIMIT NË GJILAN KA PËRMBYLLUR PROCESIN E SHPËRNDARJES SË LIBRAVE
Sot është përmbyllur procesi i shpërndarjes së teksteve shkollore nëpër shkollat e komunës sonë, falë angazhimit të madh të dy zyrtarëve të ciklit fillor dhe të mesëm të ulët, të cilët i falënderojmë për punën e tyre.
Librat janë pranuar nga shkollat dhe janë të gatshme për t’u shpërndarë tek nxënësit.

You Might Also Like