Gjilan

Nuk janë të kënaqur me “Eko-higjienën”

Komisioni i Aksionarëve mendon se në këtë gjendje, Komuna e Gjilanit duhet të rishikojë marrëveshjen me partnerin austriak, i cili nuk është treguar aspak bashkëpunues me këtë komision.

KZHE është njoftuar edhe me gjendjen aktuale në kompaninë “Ecohigjiena” përmes raportit të punës së Komisionit të Aksionarëve, që e ka paraqitur kryesuesi Xhelal Jetishi.

“Ecohigjiena” është kompani publiko-private, e themeluar në vitin 2012, ku partneri privat ka 51 për qind të aksioneve. “Higjiena” merr pjesë me një kapital aktual prej 1,441,177 euro, kurse “Ecovizion” – sipas marrëveshjes së partneritetit, është dashur të investojë 1,500,000 euro për tri vitet e para.

Jetishi ka thënë se partneriteti publiko-privat është një mundësi e madhe për zhvillim, por në rastin konkret, partneri privat nuk e ka përmbushur marrëveshjen as përafërsisht, edhe pse kanë kaluar katër vite. Ai e ka cilësuar jo serioz këtë partner, sepse pos që nuk ka përmbushur obligimet e veta, ka bërë edhe zhvlerësimin e aseteve në mënyrë të njëanshme.

Komisioni i Aksionarëve mendon se në këtë gjendje, Komuna e Gjilanit duhet të rishikojë marrëveshjen me partnerin austriak, i cili nuk është treguar aspak bashkëpunues me këtë komision.

Pakënaqësi me partnerin privat në “Ecohigjienë” ka shprehur edhe Agim Zuzaku, drejtor për Zhvillim Ekonomik, duke thënë se për shkak të tij nuk ka mundur të fillojë ende as projekti për ndarjen e mbeturinave.

Zuzaku ka thënë se Komuna është munduar ta ndihmojë kompaninë që të del nga kjo situatë, por asnjëherë nuk ka ndërhyrë te menaxhmenti i saj.

Hevzi Xhelili, zëvendës kryesues i KZHE, ka thënë se si opsion duhet të jetë edhe rishikimi i marrëveshjes, ndërkaq Jakup Bajrami ka thënë se jemi vonuar në shqyrtimin e gjendjes në kompaninë “Ecohigjiena”, ku gjendja është shumë e rëndë.

Edhe Agron Shurdhani, që e ka lavdëruar partneritetin publiko-privat, si mundësinë më të mirë për zhvillim që ekziston sot në botë, është pajtuar se gjendja në këtë kompani nuk është e mirë. E vetmja gjë që mund të falet është se ky rast është shembulli i parë i partneritetit te ne, ka thënë ai.

Kurse planin e veprimit për energji të qëndrueshme e ka paraqitur Agim Zuzaku, drejtor për Zhvillim Ekonomik, i cili ka thënë se reduktimi i shpenzimeve të energjisë elektrike, duke shfrytëzuar burimet e energjisë së ripërtëritshme, janë objektiva të Komisionit Evropian që duhet të përmbushën.

Sqarime shtesë në interesimet e anëtarëve të KZHE, Bashkim Shala, Jakup Bajrami, Agron Shurdhani e Hevzi Xhelili, ka thënë eksperti i kësaj fushe, Azem Mujku.

You Might Also Like