Gjilan

Person i humbur

Xhemail (Mehmet) Behluli
KATEGORIA
• Person i humbur
PËRSHKRIMI:
Datëlindja: 20.04.1963
Adresa e banimit: Rruga ‘’Beteja e Koshares’’
Qyteti: Gjilan

Policia e Kosovës, Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjilan, bazuar në autorizimin e Prokurorisë Themelore në Gjilan, me qëllim lokalizimin dhe vendndodhjen e personit, lëshon këtë kërkesë për bashkëpunim me qytetarë dhe mediat për peronin i cili që nga data 27.06.2024 është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij deri me tani.

You Might Also Like