Gjilan

Raporti zhgënjyes financiar që pasqyron gjendjën reale të qeverisjes komunale në Gjilan

Raporti zhgënjyes financiar që pasqyron gjendjën reale të qeverisjes komunale në Gjilan.
Nga të gjithë zërat e shpenzimeve buxhetore, shumica prej tyre nxjerrin përformancën më negative, më regresive, më jo-zhvillimore dhe më zhgënjyese të dekadës së fundit!
Shumica e drejtorive komunale nuk realizoi as edhe 1 % të buxhetit për investime në projekte kapitale.
Nazim Gagica, këshilltar i AAK-së

You Might Also Like