OPINION

Rezultatet e Komitetit për Bashkëpunim Ndërkufitar, mbetën larg suksesit të dëshiruar

Me rastin e 8 vjetorit të formimit të Komitetit për Bashkëpunim Ndërkufitar i formuar më datën 27.06.2013,është një komitet që Gjilanit i ndihmon-përfiton si një trekëndësh kufitar Kosovë-Serbi-Maqedoni e Veriut.

Si autor i këtij Trupi punuse që kam inicuar duke dhën propozimin në KK Gjilan e duke arsyetuar e argumentuar për formim e i njëjti propozim është hedhur në votim dhe është miratuar, larg suksesit është për këto vite.

Në përvjetorin e tetë rezultatet konkrete e të matshne mbetën shumë për të dëshiruar.

Komitetit për Bashkëpunim Ndërkufitar, do të duhej të prodhonte efekte që të Binjakëzohen, Vllazërohen dhe Miqësohen Komunat e Gjilanit me Komunën fqinje të Preshevës, Bujanocit, Kumanovës dhe Likovën.

Tri shtetet pretendojn në antarësimin në BE, dhe duke zbatuar Bashkëpunimin Ndërkufitar,kemi përfitime edhe në Instrumentin për Ndihmë Para-Anëtarësimit apo Asocimit IPA.

Refik Hasani,ish-Këshilltarë i Kuvendit Komunal-Gjilan, në legjislaturën 2009-2013,që inicoi dhe propozoi për formimin e Komitetit për Bashkëpunim Ndërkufitar.

You Might Also Like