ARSIMI

Ridvan Bunjaku zgjidhet kryetar i Shoqatës së Informatikës

Me 39 vota për, 0 kundër, 0 abstenime, është aprovuar statuti dhe struktura udhëheqëse e Shoqatës së Informatikës:

Ridvan Bunjaku – kryetar, Albulena Maloku – sekretare, Arbnor Halili dhe Astrit Desku – auditorë

Këshilli drejtues: Astrit Desku – kryetar, Arbnor Halili, Drilon Jahiri, Milot Gashi dhe Ylber Veliu

Shoqata do të ndjekë qëllimet e mëposhtme:

  1. Ngritja dhe avancimi i kapaciteteve ekzistuese për përfshirjen e informatikës në arsimin në të gjitha nivelet para-universitare në Kosovë.
  2. Organizimi i ngjarjeve të ndryshme me fëmijë dhe të rinj, sikurse është Ora e Kodit sipas konceptit të Code.org.
  3. Organizimi i garave të informatikës duke përfshirë programim, matematikë, mekatronikë e të ngjashme
  4. Organizimi i ngjarjeve duke përfshirë kuadrot akademike dhe industriale nga diaspora për ligjërata, seminare e aktivitete të tjera ku shkëmbehen informata të dobishme e relevante.
  5. Krijimi i lidhjeve me profesionistë dhe organizata ndërkombëtare informatike përmes kuadrove në diasporë.
  6. Bashkëpunimi me shoqata të ngjashme në vend, rajon e botë
  7. Pjesëmarrja në gara të informatikës në rajon e botë
  8. Zbulimi, edukimi dhe zhvillimi i talenteve të rinj në fushat e informatikës
  9. Këshillimi i fëmijëve, të rinjve dhe të gjithë personave të interesuar në lidhje me akademinë dhe industrinë informatike
  10. Kontributi në krijimin dhe rritjen e bashkëpunimit ndërmjet industrisë dhe akademisë informatike në vend dhe në rajon

Në ndërkohë do të vazhdojmë me regjistrimin e shoqatës në institucionet përkatëse.

Në ditën e fundit (7 mars) kanë qenë 662 anëtarë në grup. Posti është parë nga mbi 1000 persona (kjo i përfshin anëtarët dhe jo-anëtarët e grupit).

Urime dhe na priftë e mbara!

You Might Also Like