Bujqësi

Rritet numri i fermerëve vitias që aplikojnë për subvencione në Ministrinë e Bujqësisë

Rritet numri i fermerëve vitias që aplikojnë për subvencione në Ministrinë e Bujqësisë

Është rritur dukshëm numri I fermerve vitias të cilët aplikojnë për subvencione këtë vit se është kështu këtë e konfirmon edhe Naim Pira,drejtor I Drejtorisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Viti.

Naim Pira, ka bërë të ditur se mbi 1056 fermerë vitias kanë aplikuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Kosovës për pagesa direkte-subvencionet për vitin 2022.

Drejtori Pira foli edhe rreth procesit të aplikimit në këto subvencione. “Fillimisht jemi përgatitur me staf për procesin e aplikimit të pagesave direkte në bujqësi, që të mos kemi pritje të mëdha dhe që ky proces të kaloj sa më mirë në komunën tonë.

Procesi i aplikimit për subvencione në bujqësi kishte filluar me 26 prill dhe ka përfunduar me 1 qershor të këtij viti. Sipas të dhënave qe ne posedojmë sipërfaqet e mbjella me grurë dhe misër janë rritur në komunën e Vitisë dhe për këtë periudhë kemi pasur mbi 1056 persona që kanë aplikuar që të gëzojnë këtë të drejtë për kulturat e ndryshme bujqësore”, u shpreh drejtori Pira.
Ai tha se pjesa më e madhe e aplikimeve janë për kulturat bujqësore të grurit dhe misrit, konkretisht për vitin 2022 janë gjithsej 458 fermer që kanë aplikuar për subvencione për kulturën bujqësore të grurit dhe atë në sipërfaqe prej 2877 ha.

Ndërkaq për misër kanë aplikuar 585 fermer me 1641 ha. Ndërkaq me sipërfaqe më të vogël janë perim kultura, si : pemë, dru frutore, manore dhe të tjerë. Kurse sipas të dhënave të DBZHR-së ka rënë numri i aplikimeve për subvencionet sektorin e blegtorisë.

Për më shumë informata në sektorinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Viti mund të njoftoheni në këtë faqe:
https://ëëë.facebook.com/Drejtoria-p%C3%ABr-Bujq%C3%ABsi-Pylltari-dhe-Zhvillim-Rural-KK-VITI-663996860357303. Aziz Zuka

You Might Also Like