Bujqësi

Rahimaj: Për herë të parë po ndodh mbështetja e fermerëve me pleh artificial

Kryetari i Komunes së Kamenicës Kadri Rahimaj ka shkruar se: “Përkrahen fermerët kamenicas me farë gruri dhe pleh artificial
Për herë të parë po ndodh mbështetja e fermerëve me pleh artificial.
Përfitues të kësaj ndihme nga komuna janë gjithsej 48 fermerë, të cilëve ju janë shpërndarë gjithsej 10,500 kg farë gruri dhe 12,500 kg pleh artificial.
Përkrahja për fermerët në të ardhmen do të vazhdojë me mekanizëm bujqësor.

You Might Also Like