ARSIMI

Shpallje

Shpallje – LINA SADRIU nga Sllatina shpall të pavlefshme Diplomën dhe dëftesat e lëshuara nga Shkolla e Mesme “Kongresi i Manasstirit” në Pozharan

You Might Also Like