Viti

SHPALLJE

ARIAN BERISHA shpall të pavlefshme dëftesën dhe diplomën e lëshuar nga SHMM “Kongresi i Manastirit” në Pozharan.

You Might Also Like