Bujqësi

Shpërndahen 200,000 kg farë gruri për 874 fermerë

200,000 kg farë gruri për 874 fermerë

Përkrahja më e madhe ndonjëherë në komunën e Gjilanit me farë gruri dhe numri më i madh i fermerëve përfitues, vazhdim i projekteve dhe përkushtimit tonë si qeverisje për fermerët.

Afërsia me fermerë, planifikimi i përbashkët e diskutimet paraprake po rezultojnë me suksese.

You Might Also Like