Gjilan

Të mos politizohet rasti i “Eco-Higjienës”

Për hirë të informimit të drejtë të opinionit publik, Komuna e Gjilanit njofton qytetarët se kryetari i Komunës, Lutfi Haziri, ka kërkuar disa herë që çështja e kompanisë “Eco-Higjienës” të mos politizohet nga partitë politike, pasi që situata në këtë kompani është e ndërlikuar, dhe atë si pasojë e marrëveshjes të cilën e ka lidhur pikërisht një parti, e cila akuzon Komunën që po e shkatërron kompaninë.

Kjo kontratë është lidhur në vitin 2012 dhe është dashur që nga ajo kohë të fillojnë investimet edhe në kohën e qeverisjes së PDK-së.

Tani, Komuna e Gjilanit vetëm është duke i bartur pasojat e kësaj marrëveshje, e cila, është lidhur në dëm të Komunës.

Komisioni i aksionarëve, përmes anëtarëve të bordit të pjesës publike si dhe me ndihmën e përfaqësuesve të Komunës, në vazhdimësi janë duke u përpjekur të gjejnë një zgjidhje të pranueshme për të dy partnerët.

Komuna e Gjilanit nuk është e interesuar që të ndërpresë marrëdhëniet kontraktuale me partnerin austriak.

Mirëpo, qëndron prapa mbrojtjes së interesave të pjesës publike dhe përkrah pa rezervë punëtorët të cilët punojnë në këtë ndërmarrje.

You Might Also Like