Sporte të tjera

U mbajtën garat komunale të Sportit Shkollor në pingpong

Këtë fundjavë, organizuara nga Sporti Shkollor janë mbajtur garat komunale në pingpong për Shkollat e Mesme të Ulta dhe Shkollat e Mesme të Larta. Garat janë mbajtur në ambientet e Shkollës së Mesme të Ultë “Sadullah Brestovci” në Gjilani dhe janë arritur këto rezultate.

Shkollat e Mesme të Ulta

Djemtë:

Vendi i parë – ,,Musa Zajmi”

Vendi i dytë: Shmu,,Agim Ramadani”

Vajzat:

Vendi i parë – ,,Agim Ramadani” Zhegër , paralelja Lladovë

Vendi i dytë –  Shmu ,,Fetah Qerimi”

Shkollat e Mesme të Larta

Djemtë

Vendi i parë – Gjimnazi i Shkencave Natyrore ” Xhavit Ahmeti ” Gjilan

Vajzat:

Vendi i parë – Gjimnazi i shkencave natyrore ,,Xhavit Ahmeti”

Vendi i dytë – Medreseja ,,Alaudin”.

You Might Also Like