Gjilan

U pensionua Burhan Selmani, drejtor në Qendrën për Aftësim Profesional në Gjilan

Pas një pune mbi disa dekada, këtë të martë është pensionuar Burhan Selmani, drejtor në Qendrën për Aftësim Profesional në Gjilan.

Drejtori Burhan Selmani ka dhënë një kontribut të paçmueshëm në aftësimin, trajnimin e certifikimin e shumë punëtorëve, pastaj edhe për kryerjen e praktikës profesionale të nxënësve të shkollave të mesme, të cilët më pas janë futur në tregun e punës.

Kolegët e punës kanë shprehur fjalë miradije për drejtorin e QAP, Burhan Selmanin, kurse edhe drejtori Selmani ka kontribuar të gjithë kolegët për punën e bërë së bashku për një kohë të gjatë.

Urime ditëlindja e 65-të dhe pensionimi, drejtor Burhan Selmani!

You Might Also Like