ARSIMI

U shpalosën rezultatet e hulumtimit mbi dhunën në shkolla dhe faktorët e ndërlidhur me të

Sot është mbajtur prezantimi mbi shpalosjen e rezultateve të hulumtimit të realizuar mbi dhunën në shkolla dhe faktorët e ndërlidhur me të. Ky hulumtim është realizuar nga psikologet e shkollave, duke përfshirë analizën e disa faktorëve kyçe. Ku pikat kryesore të diskutimit ishin:
🟡 Faktorët e Rrezikut nga Nxënësit,
🟢 Atmosfera (situata dhe klima në shkollë),
🔵 Mbështetja e Mësimdhënësve ndaj Nxënësve (dallimi ndërmjet SHFMU & SHML),
🟣 Viktimizimi dhe Dhuna ndërmjet nxënësve,
🔴 Ngacmimet Seksuale ndërmjet nxënësve,
⚪️ Viktimizimi nga Mësimdhënësit (dhuna psikologjike, fizike dhe seksuale)
Përgjatë pjesëmarrjes, në prezantim kanë marrë pjesë nënkryetarja e komunës, asambleistë, drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme, prindër, mësimdhënës, përfaqësues të policisë dhe akterë të tjerë të rëndësishëm.
Ky hulumtim na ndihmon të kuptojmë më mirë sfidat që përballemi dhe të ndërmarrim hapa konkret për të krijuar një mjedis më të sigurt dhe mbështetës për nxënësit tanë.
Në bazë të rezultateve do të fillohet një plan i integruar ndërhyrjeje dhe do të përpilohen programe të reja me qëllim parandalimin e mëtejshëm të dhunës në shkolla.

You Might Also Like