Sportet me dorë

Vashat e Shmu “Selami Hallaqi” dhe djemtë e Shmu “Abdullah Tahiri” fitues të garave komunale në volejboll

Garat Komunale në Volejboll për shkollat e mesme të ulëta!
29.03.2023
Në palestrën e sporteve ,,Bashkim Selishta -Petriti” sot u zhvilluan garat në sportin e Volejbollit për kategoritë e djemve dhe vajzave në një konkurencë të jashtëzakonshme .
Pjesëmarrëse në kategorinë e Vajzave ishin gjithsejt 7 ekipe ndërsa te meshkujt ishin 9 ekipe nga ku u arrijtën edhe këto rezultate:
Vendi i parë për Vajza;
Shfmu ,,Selami Hallaqi” 🏐🏆🥇💫👏🎉
Vendi i dytë
Shfmu,,Agim Ramadani”🏐🥈👏💫💯
Vendi i parë me djem;
Shfmu ,,Abdullah Tahiri” 🏐🏆🥇💯💫👏
Vendi i dytë
Shfmu ,,Thimi Mitko” 🥈👏💫💯🏐
Vendi i tretë
Shfmu,,Zija Shemsiu” 🥉👏💫💯
Ekipeve kampione ju dëshirojmë suksese të mëtejme në garat në vijim🏐🏐🏐🏐🏐
Komesare e garave:Arta Rexhepi
Procesmbajtës: Fehmi Sherifi, Baki Ademi
Person Zyrtar : Shpend Sylejmani
Gjyqëtar :Gentuar Rexhepi
Gjyqëtar: Bashkim Hyseni
Gjyqëtar:Kujtim Bajrami
Me respekt ;
Kryetari i Shoqatës së pedagogëve të sportit shkollor -Gjilan
Afrim Selimi

You Might Also Like