ARSIMI

Vitin shkollor 2023/24, Drejtoria e Arsimit në Gjilan e shpall vit të disiplinës

Për nxënësit e shkollave të Komunës do t’i ofrojmë këto shërbime e mundësi:
🟡 Parandalimi i dukurive negative( hulumtime
që do të bëhen në secilën shkollë për nivelin e dhunës psikologjike e fizike); 🍀
🟢 Programe të intervenimit për parandalim të dukurive negative në shkolla;🔆
🔵 Krijimi i mekanizmave mbështetës për rregull dhe disiplinë në institucionet shkollore;💡🧑🏼‍🏫
🔴 Diskutime me komunitet, gjegjësisht prindërit për rolin e tyre në ngritjen e disiplinës në shkolla;👨‍👨‍👦👩‍👩‍👧‍👧
⚪️ Kampanja nga nxënësit për ndikimin e disiplinës në mësimnxënie;💁‍♀️
🟤 Vetëdijësimin e nxënësve për përdorimin e telefonit mobil gjatë qëndrimit në shkollë;📲
🔘 Programe të intervenimit për parandalimin e mungesave në shkollë nga nxenësit;🙎‍♂️
🟣 Parandalimi i pirjes se duhanit në hapësirat shkollore etj…🚬🚭
Ftojmë të gjithë komunitetin e mësimdhënësve, prindërve, ekspertëve të arsimit dhe të gjithë ata që besojnë se mund të kontribuojnë, të na bashkangjiten në këtë nismë, e cila ka për qëllim ngritjen e cilësisë, efektivitetit, efikasitetit në procesin edukativo-arsimor.

You Might Also Like