Komunikacion

Zero tolerancë për të gjithë drejtuesit e motoçikletave që bien në kundërshtim me ligjin

Duke marrë parasysh rritjen e përdorimit të motoçikletave dhe mjeteve të ngjashme në rrugët tona, rritjes se numrit të aksidenteve, sidomos ditëve të fundit në të cilat aksidente viktima kanë qenë shoferët e motoçikletave dhe për të ngritur sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në trafik, është e rëndësishme të ndjekim disa udhëzime dhe këshilla për kujdes gjatë ngasjes së motoçikletave. Kujdesi dhe përgjegjësia gjatë ngasjes së motoçikletave janë të domosdoshme për të parandaluar aksidentet, andaj:
1. Përdorni i pajisjeve mbrojtëse: Gjithmonë përdorni helmetë të përshtatur mirë. Pajisjet e tjera mbrojtëse si xhaketa, dorezat, mbrojtëset e gjunjëve dhe çizmet janë po ashtu të rëndësishme për të minimizuar dëmtimet në rast të aksidenteve.
2. Kontrolloni i motoçikletës: Para çdo udhëtimi, kontrolloni gjendjen e motoçikletës tuaj. Sigurohuni që dritat, frenat, gomat dhe sistemi i drejtimit janë në gjendje të mirë pune. Një kontroll i rregullt mund të parandalojë defektet teknike gjatë ngasjes.
3. Respektoni i rregullat të trafikut: Respektoni gjithmonë sinjalizimet dhe rregullat e trafikut. Mos ngisni me shpejtësi të lartë dhe respektoni kufizimet e shpejtësisë në zona të ndryshme. Kujdesuni që të jeni të dukshëm për shoferët e tjerë, veçanërisht gjatë natës ose në kushte të këqija të motit.
4. Ngasja e sigurt dhe e përgjegjshme: Mbani distancën e duhur nga mjetet e tjera dhe mos bëni manovra të rrezikshme. Kujdesuni që të jeni të fokusuar dhe të mos përdorni telefonin ose pajisje të tjera gjatë ngasjes. Gjithashtu, shmangni ngasjen nëse jeni të lodhur ose nën ndikimin e alkoolit apo substancave të tjera.
5. Trajnimi dhe edukimi: Përmirësoni vazhdimisht aftësitë tuaja të ngasjes duke marrë pjesë në kurse të specializuara për motoçiklistë. Edukimi dhe trajnimet e rregullta mund të përmirësojnë shkathtësitë tuaja dhe të rrisin ndërgjegjësimin për sigurinë në rrugë.
Njësitet policore të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Gjilan në kuadër të zbatimit të planit operativ ‘’Siguria në trafikun rrugor’’ vetëm gjatë javës së fundit për shkak të parregullsive të ndryshme kanë përjashtuar nga komunikacioni dymbëdhjetë (12) motoçikleta dhe janë shqiptuar tridhjetë e një (31) gjoba ndaj ngasësve të motoçikletave. Policia e Kosovës në rajonin e Gjilanit do të ketë zero tolerancë ndaj të gjithë drejtuese të motoçikletave të cilët bien ndesh me ligjin për rregullat në trafikun rrugor.

You Might Also Like