Gjilan

Gjilani vazhdon me themelimin e këshillave të lagjeve

Komuna e Gjilanit vazhdon me fazën e tretë të themelimit të këshillave të lagjeve në vendbanimet urbane në përbërje të shtatë anëtarëve, projekt ky i cili po implementohet në bashkëpunim me organizatën “Agro-Eko”.

 

Komuna e Gjilanit fton qytetarët që t’i kontribuojnë procesit, përmes të cilit do t’i shërbej forcimit të demokracisë dhe koordinimit me institucionet lokale në adresim të çështjeve në interes jetik për funksionimin e lagjeve dhe fshatrave.

 

Me qëllim të gjithëpërfshirjes, inkurajohen gratë dhe të rinjtë e interesuar që të jenë pjesë e aktiviteteve dhe inkuadrimit në këshilla të lagjeve dhe fshatrave.

 

Orari i planifikuar është si vijon:

 

Më 16 maj 2017 do të themelohet këshilli i lagjes “Dardania I”, me fillim në ora 19:00 (shkolla “Selami Hallaqi”)

 

Më 17 maj 2017 do të themelohet këshilli i lagjes “Dardania II”, me fillim në ora 19:00 (shkolla “Selami Hallaqi”)

 

Më 18 maj 2017 do të themelohet këshilli i lagjes në “Kodra e Dëshmorëve”, me fillim në ora 19:00 (shkolla “Sadulla Brestovci)

 

Më 23 maj 2017 do të themelohet këshilli i lagjes “Qendra”, me fillim në ora 19:00 (shkolla “Musa Zajmi”).

 

Më 24 maj 2017 do të themelohet këshilli i lagjes “Deremahalla”, më fillim në ora 19:00 (shkolla “Thimi Mitko”)

 

Më 25 maj 2017 do të themelohet këshilli i lagjes “Iliria”, me fillim në ora 19:00 (shkolla “Abaz Ajeti”)

 

Më 30 maj 2017 do të themelohet këshilli i lagjes “Arbëria”, me fillim në ora 18:00 (shkolla “Abaz Ajeti”)

 

Më 31 maj 2017 do të themelohet këshilli i lagjes “Baja”, me fillim në ora 18:00 (shkolla “Rexhep Elmazi”)

 

Më 1 qershor 2017 do të themelohet këshilli i lagjes “Rruga e Ferizajit”, ora 18:00 (shkolla “Nazmi Hoxha”)

 

Ndërkaq, më 2 qershor 2017 do të themelohet këshilli i fshatit Dobërçan, ora 18:00 (shkolla “Nazim Hikmet”)

You Might Also Like