LAJME

Hoxha: Viti 2020 ishte sfidues në futbollin tonë

Me rastin e përfundimit të aktiviteteve sportive për vitin 2020 nga Lidhja Rajonale e Futbollit në Gjilan, kryetari Malazog Hoxha vlerëson vitin si shumë sfidues, me angazhime dhe projekte të mëdha, por edhe të kobshëm me humbjen e shumë figurave eminente sportive që dhanë shumë, jo vetëm për sportin gjilanas.
“𝘛ë 𝘯𝘥𝘦𝘳𝘶𝘢𝘳,
𝘋𝘳𝘦𝘫𝘵𝘶𝘦𝘴 𝘵ë 𝘬𝘭𝘶𝘣𝘦𝘷𝘦, 𝘵𝘳𝘢𝘫𝘯𝘦𝘳ë, 𝘧𝘶𝘵𝘣𝘰𝘭𝘭𝘪𝘴𝘵ë, 𝘨𝘫𝘺𝘲𝘵𝘢𝘳ë, 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘨𝘢𝘵, 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘥ë𝘳 𝘥𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘭𝘰𝘬𝘢𝘭𝘦!
𝘗𝘰 𝘴𝘩𝘬𝘰𝘫𝘮ë 𝘥𝘳𝘦𝘫𝘵 𝘱ë𝘳𝘧𝘶𝘯𝘥𝘪𝘮𝘪𝘵 𝘵ë 𝘯𝘫ë 𝘷𝘪𝘵𝘪 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘵ë 𝘷ë𝘴𝘩𝘵𝘪𝘳ë 𝘥𝘩𝘦 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘶𝘦𝘴, 𝘥𝘶𝘬𝘦 𝘱𝘢𝘵𝘶𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘴𝘺𝘴𝘩 𝘱ë𝘳𝘣𝘢𝘭𝘭𝘫𝘦𝘯 𝘮𝘦 𝘱𝘢𝘯𝘥𝘦𝘮𝘪𝘯ë 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭𝘦 “𝘊𝘰𝘷𝘪𝘥-19”, 𝘮𝘦 𝘵ë 𝘤𝘪𝘭ë𝘯 𝘫𝘦𝘮𝘪 𝘥𝘶𝘬𝘦 𝘶 𝘱ë𝘳𝘣𝘢𝘭𝘭𝘶𝘳 𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘩𝘦 𝘴𝘩𝘱𝘳𝘦𝘴𝘰𝘫𝘮ë 𝘲ë 𝘵ë 𝘱ë𝘳𝘧𝘶𝘯𝘥𝘰𝘫ë 𝘴𝘢 𝘮ë 𝘴𝘩𝘱𝘦𝘫𝘵ë, 𝘱ë𝘳 𝘵ë 𝘷𝘢𝘻𝘩𝘥𝘶𝘢𝘳 𝘳𝘳𝘫𝘦𝘥𝘩ë𝘯 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘦 𝘵ë 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘷𝘦 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘵𝘦𝘷𝘦 𝘱ë𝘳 𝘵ë 𝘢𝘳𝘥𝘩𝘮𝘦𝘯.
𝘗𝘢𝘷𝘢𝘳ë𝘴𝘪𝘴𝘩𝘵 𝘬ë𝘵𝘺𝘳𝘦 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘢𝘷𝘦 𝘥𝘩𝘦 𝘷ë𝘴𝘩𝘵𝘪𝘳ë𝘴𝘪𝘷𝘦, 𝘯𝘦 𝘴𝘪 𝘥𝘳𝘦𝘫𝘵𝘶𝘦𝘴 𝘵ë 𝘓𝘪𝘥𝘩𝘫𝘦𝘴 𝘫𝘦𝘮𝘪 𝘫𝘢𝘴𝘩𝘵ë𝘻𝘢𝘬𝘰𝘯𝘪𝘴𝘩𝘵 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘵ë 𝘬ë𝘯𝘢𝘲𝘶𝘳 𝘮𝘦 𝘱𝘶𝘯ë𝘵 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘵𝘦𝘵 𝘦 𝘻𝘩𝘷𝘪𝘭𝘭𝘶𝘢𝘳𝘢 𝘱ë𝘳𝘨𝘫𝘢𝘵ë 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ë 𝘬ë𝘵𝘪𝘫 𝘷𝘪𝘵𝘪, 𝘬𝘫𝘰 𝘧𝘢𝘭ë 𝘮𝘣ë𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵𝘫𝘦𝘴 𝘫𝘢𝘴𝘩𝘵ë𝘻𝘢𝘬𝘰𝘯𝘪𝘴𝘩𝘵 𝘵ë 𝘮𝘢𝘥𝘩𝘦 𝘵ë 𝘍𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵ë𝘴 𝘴ë 𝘍𝘶𝘵𝘣𝘰𝘭𝘭𝘪𝘵 𝘵ë 𝘒𝘰𝘴𝘰𝘷ë𝘴 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵 𝘈𝘨𝘪𝘮 𝘈𝘥𝘦𝘮𝘪.
𝘓𝘙𝘍 𝘎𝘫𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘬ë𝘵ë 𝘷𝘪𝘵 𝘬𝘢 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘶𝘢𝘳 𝘥𝘩𝘦 𝘬𝘢 𝘮𝘣𝘢𝘫𝘵𝘶𝘳 𝘬𝘶𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘯 𝘻𝘨𝘫𝘦𝘥𝘩𝘰𝘳 𝘱ë𝘳 𝘢𝘯ë𝘵𝘢𝘳 𝘵ë 𝘒𝘰𝘮𝘪𝘵𝘦𝘵𝘪𝘵 𝘌𝘬𝘻𝘦𝘬𝘶𝘵𝘪𝘷 𝘯ë 𝘮ë𝘯𝘺𝘳ë𝘯 𝘮ë 𝘵ë 𝘮𝘪𝘳ë 𝘵ë 𝘮𝘶𝘯𝘥𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘥𝘩𝘦 𝘬𝘢 𝘥𝘩ë𝘯ë 𝘯𝘫ë 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘭 𝘱ë𝘳 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ë 𝘳𝘢𝘫𝘰𝘯𝘦𝘵 𝘦 𝘵𝘫𝘦𝘳𝘢 𝘱ë𝘳 𝘧𝘳𝘺𝘮ë𝘯 𝘦 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘬𝘳𝘢𝘤𝘪𝘴ë 𝘥𝘩𝘦 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘪𝘮𝘪𝘵 𝘵ë 𝘻𝘨𝘫𝘦𝘥𝘩𝘫𝘦𝘷𝘦 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘫𝘪𝘰𝘯𝘪𝘵.
𝘒𝘦𝘮𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘶𝘢𝘳 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘳𝘦𝘨𝘫𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘯ë 𝘬𝘶𝘴𝘩𝘵𝘦 𝘱𝘢𝘯𝘥𝘦𝘮𝘪𝘦 𝘥𝘶𝘬𝘦 𝘫𝘶 𝘱ë𝘳𝘮𝘣𝘢𝘫𝘵𝘶𝘳 𝘯ë 𝘱ë𝘳𝘱𝘪𝘬ë𝘮ë𝘳𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘰𝘬𝘰𝘭𝘦𝘷𝘦 𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵ë𝘳𝘰𝘳𝘦 𝘯ë 𝘭𝘪𝘥𝘩𝘫𝘦 𝘮𝘦 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘵 𝘢𝘯𝘵𝘪-𝘊𝘰𝘷𝘪𝘥, 𝘮𝘦 ç’𝘳𝘢𝘴𝘵 𝘧𝘢𝘭𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘰𝘫𝘮ë 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘯𝘫ë𝘩𝘦𝘳ë 𝘬𝘭𝘶𝘣𝘦𝘵, 𝘴𝘩𝘬𝘰𝘭𝘭𝘢𝘵 𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘣𝘰𝘭𝘭𝘪𝘵 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘥ë𝘳𝘪𝘵 𝘱ë𝘳 𝘮𝘪𝘳ë𝘬𝘶𝘱𝘵𝘪𝘮𝘪𝘯, 𝘱𝘢𝘴𝘪 𝘲ë 𝘬𝘢 𝘲𝘦𝘯ë 𝘯𝘫ë 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘶𝘥𝘩ë 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘦 𝘥𝘩𝘦 𝘴𝘢𝘬𝘳𝘪𝘧𝘪𝘤𝘦 𝘱ë𝘳 𝘵ë 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ë 𝘯𝘦.
𝘒𝘦𝘮𝘪 𝘮𝘰𝘯𝘪𝘵𝘰𝘳𝘶𝘢𝘳 𝘬𝘢𝘮𝘱𝘪𝘯 𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵ë𝘷𝘦 𝘵ë 15 𝘷𝘫𝘦ç𝘢𝘳ë𝘷𝘦 𝘯ë 𝘙𝘦𝘨𝘫𝘪𝘰𝘯𝘪𝘯 𝘦 𝘎𝘫𝘪𝘭𝘢𝘯𝘪𝘵, 𝘪 𝘤𝘪𝘭𝘪 ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘮𝘣𝘺𝘭𝘭𝘶𝘳 𝘮𝘦 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘴𝘶𝘬𝘴𝘦𝘴, 𝘵𝘦𝘬𝘴𝘢 𝘬𝘦𝘮𝘪 𝘮𝘣𝘢𝘫𝘵𝘶𝘳 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘦𝘵 𝘧𝘪𝘻𝘪𝘬𝘦 𝘱ë𝘳 𝘨𝘫𝘺𝘲𝘵𝘢𝘳ë 𝘯ë 𝘥𝘺 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘦.
𝘗𝘰 𝘢𝘴𝘩𝘵𝘶, 𝘓𝘙𝘍 𝘎𝘫𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘬𝘢 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘶𝘢𝘳 𝘱ë𝘳 𝘩𝘦𝘳ë 𝘵ë 𝘱𝘢𝘳ë 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘪𝘯 “𝘎𝘳𝘢𝘴𝘴𝘳𝘰𝘰𝘵𝘴” 𝘱ë𝘳 𝘮𝘰𝘴𝘩𝘢𝘵 𝘦 𝘵𝘦𝘵ë 𝘥𝘩𝘦 𝘥𝘩𝘫𝘦𝘵ë 𝘷𝘫𝘦ç𝘢𝘳ë𝘷𝘦, 𝘥𝘶𝘬𝘦 𝘣ë𝘳ë 𝘬ë𝘴𝘩𝘵𝘶 𝘯𝘫ë 𝘩𝘢𝘱 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘱ë𝘳 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘥𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘻𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘬ë𝘵𝘺𝘳𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘮𝘦 𝘭𝘰𝘫ë𝘯 𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘣𝘰𝘭𝘭𝘪𝘵.
𝘗ë𝘳𝘷𝘦ç 𝘢𝘬𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦𝘵𝘦𝘷𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘓𝘙𝘍 𝘎𝘫𝘪𝘭𝘢𝘯 𝘬𝘢 𝘻𝘩𝘷𝘪𝘭𝘭𝘶𝘢𝘳 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘢𝘬𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘩𝘶𝘮𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦, 𝘥𝘦𝘳𝘪𝘴𝘢 𝘶 𝘬𝘢 𝘥𝘢𝘭ë 𝘯ë 𝘯𝘥𝘪𝘩𝘮ë 𝘮𝘦 𝘱𝘢𝘬𝘰 𝘶𝘴𝘩𝘲𝘪𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘯ë 𝘬𝘰𝘩ë 𝘱𝘢𝘯𝘥𝘦𝘮𝘪𝘦 40-𝘵ë 𝘪𝘴𝘩- 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵ë𝘷𝘦 𝘥𝘩𝘦 𝘢𝘯ë𝘵𝘢𝘳ë𝘷𝘦 𝘵ë 𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘦𝘵𝘪𝘵 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷 𝘯ë 𝘒𝘰𝘮𝘶𝘯ë𝘯 𝘦 𝘎𝘫𝘪𝘭𝘢𝘯𝘪𝘵, 𝘒𝘢𝘮𝘦𝘯𝘪𝘤ë𝘴 𝘥𝘩𝘦 𝘝𝘪𝘵𝘪𝘴ë
𝘎𝘫𝘪𝘵𝘩𝘢𝘴𝘩𝘵𝘶 𝘯𝘨𝘢 𝘢𝘬𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘩𝘶𝘮𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳 𝘬𝘦𝘮𝘪 𝘥𝘰𝘳ë𝘻𝘶𝘢𝘳 14 𝘮𝘪𝘫ë 𝘦 905 𝘦𝘶𝘳𝘰 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘫𝘦𝘴 𝘈𝘣𝘢𝘻𝘪, 𝘦 𝘤𝘪𝘭𝘢 𝘯ë 𝘵ë𝘳𝘮𝘦𝘵𝘪𝘯 𝘦 𝘚𝘩𝘲𝘪𝘱ë𝘳𝘪𝘴ë 𝘬𝘪𝘴𝘩𝘵𝘦 𝘩𝘶𝘮𝘣𝘶𝘳 𝘥𝘺 𝘥𝘫𝘦𝘮𝘵ë 𝘦 𝘴𝘢𝘫, 𝘐𝘴ë𝘯 𝘥𝘩𝘦 𝘚𝘩𝘦𝘮𝘴𝘦𝘥𝘪𝘯𝘪𝘯.
𝘒𝘦𝘮𝘪 𝘰𝘧𝘳𝘶𝘢𝘳 𝘴𝘩ë𝘳𝘣𝘪𝘮𝘦 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘯ë 𝘯𝘪𝘷𝘦𝘭𝘪𝘯 𝘮ë 𝘵ë 𝘭𝘢𝘳𝘵ë 𝘵ë 𝘥𝘶𝘩𝘶𝘳, 𝘥𝘦𝘳𝘪𝘴𝘢 𝘱𝘶𝘯𝘢 𝘱ë𝘳 𝘵𝘶 𝘱ë𝘳𝘮𝘪𝘴𝘶𝘢𝘳 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘮ë 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘯ë 𝘬ë𝘵𝘰 𝘥𝘳𝘦𝘫𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘥𝘰 𝘵ë 𝘷𝘢𝘻𝘩𝘥𝘰𝘫ë 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘮ë 𝘵𝘦𝘫.
𝘒𝘺 𝘷𝘪𝘵 𝘪𝘴𝘩𝘵𝘦 𝘪 𝘴𝘶𝘬𝘴𝘦𝘴𝘴𝘩ë𝘮 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩𝘢𝘴𝘩𝘵𝘶 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘮𝘦 𝘳𝘢𝘴𝘵𝘪𝘯 𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘫𝘦𝘴 𝘯ë 𝘌𝘷𝘳𝘰𝘱ë 𝘵ë 𝘥𝘺 𝘴𝘬𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘵ë 𝘲𝘺𝘵𝘦𝘵𝘪𝘵 𝘵𝘰𝘯ë, 𝘋𝘳𝘪𝘵ë𝘴 𝘴𝘪 𝘬𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪 𝘥𝘩𝘦 𝘎𝘫𝘪𝘭𝘢𝘯𝘪𝘵 𝘴𝘪 𝘯ë𝘯𝘬𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪, 𝘮𝘦 ç’𝘳𝘢𝘴𝘵 𝘴𝘩𝘬𝘳𝘶𝘢𝘫𝘵ë𝘮 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘯ë 𝘥𝘶𝘬𝘦 𝘲𝘦𝘯ë 𝘲𝘺𝘵𝘦𝘵𝘪 𝘪 𝘱𝘢𝘳ë 𝘮𝘦 𝘥𝘺 𝘴𝘬𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘲ë 𝘮𝘢𝘳𝘳𝘪𝘯 𝘱𝘫𝘦𝘴ë 𝘯ë 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘯𝘥ë𝘳𝘬𝘰𝘮𝘣ë𝘵𝘢𝘳𝘦
𝘕ë 𝘧𝘶𝘯𝘥, 𝘴𝘩𝘧𝘳𝘺𝘵ë𝘻𝘰𝘫 𝘳𝘢𝘴𝘵𝘪𝘯 𝘱ë𝘳 𝘵𝘢 𝘧𝘢𝘭𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘶𝘢𝘳 𝘍𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵ë𝘯 𝘦 𝘍𝘶𝘵𝘣𝘰𝘭𝘭𝘪𝘵 𝘦 𝘒𝘰𝘴𝘰𝘷ë𝘴 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯 𝘈𝘨𝘪𝘮 𝘈𝘥𝘦𝘮𝘪 𝘱ë𝘳 𝘮𝘣ë𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵𝘫𝘦𝘯 𝘦 𝘷𝘢𝘻𝘩𝘥𝘶𝘦𝘴𝘩𝘮𝘦, 𝘬𝘭𝘶𝘣𝘦𝘵 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘵𝘳𝘢𝘫𝘯𝘦𝘳ë𝘵, 𝘨𝘫𝘺𝘲𝘵𝘢𝘳ë𝘵, 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘨𝘢𝘵ë𝘵 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘶𝘯ë𝘵𝘰𝘳ë𝘵 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷 𝘱ë𝘳 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ë 𝘱𝘶𝘯ë𝘯 𝘦 𝘮𝘢𝘥𝘩𝘦 𝘲ë 𝘬𝘢𝘯ë 𝘣ë𝘳ë 𝘨𝘫𝘢𝘵ë 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ë 𝘬ë𝘵𝘪𝘫 𝘷𝘪𝘵𝘪, 𝘥𝘶𝘬𝘦 𝘴𝘩𝘱𝘳𝘦𝘴𝘶𝘢𝘳 𝘲ë 𝘷𝘪𝘵𝘪 𝘪 𝘢𝘳𝘥𝘩𝘴𝘩ë𝘮 𝘵ë 𝘫𝘦𝘵ë 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘮ë 𝘪 𝘴𝘶𝘬𝘴𝘦𝘴𝘴𝘩ë𝘮.
𝘔𝘦 𝘳𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘬𝘵,
𝘔𝘢𝘭𝘢𝘻𝘰𝘨 𝘏𝘰𝘹𝘩𝘢, 𝘬𝘳𝘺𝘦𝘵𝘢𝘳 𝘪 𝘓𝘙𝘍𝘎𝘑-𝘴ë”.
𝐈𝐍 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐈𝐀𝐌:
Agim Bytyqi (Ish-kryetar i parë i FFK-së), Shukri Sylejmani (Donator dhe ish-kryetar i SC Gjilani), Feriz Pira (Ish-kryetar i parë i KF Vllaznia – Pozheran), Afrim Rexhepi (Ish-drejtues klubi i FC Vitia), Ismet Bajrami (Ish-zyrtar i FC Drita), Maksut Maksuti (Pedagog dhe ish-futbollist i viteve 70-ta), Naser Sylejmani (Punëtor sportiv i FC Drita), Shefqet Sinani (Ish-futbollist i gjeneratës së artë dhe trajner te FC Prishtina) dhe Avni Shabani (Gazetar sportive në Radio Kosova).

You Might Also Like