Viti

Kuvendi i Komunës së Vitisë mbajti seancën e dytë të rregullt

Kuvendi Komunal i Vitisë, ka mbajtur sot seancën e dytë të rregullt, me që rast këshilltarët kanë diskutuar dhe miratuar disa pika të rendit të punës , me që rast janë diskutuar dhe miratuar disa pika të rendit të ditës që ishin paraparë për këtë seancë. Fillimisht, kryesuesi i Kuvendit Naim Pira, ka paraqitur propozimin që pika e rregullt e rendit të ditës për pyetje dhe interesime të këshilltarëve drejtuar udhëheqjes dhe Qeverisë komunale , të mbetet tash e tutje gjithnjë si pikë e fundit e rendit të puës dhe të shtrohet debat rreth çështjeve të caktuara.

Ndonëse disa këshilltar patën vërejtje që kjo pikë të mbetet si deri më tani, para se të fillohet me rendin e ditës, megjithatë me shumicë votash u miratua propozimi I kryesuesit Naim Pira që për këtë të diskutohet në fund të seancës.

Në këtë mbledhje, këshilltarët aprovuan propozim vendimin për pezullimin e përkohshëm të nenit 21, neni 13, pika 13.6 dhe

nenit 41 të rregullores komunale për taksa, ngarkesa dhe gjoba, që parasheh lirimin nga taksat komunale bizneset e komunës së Vitisë. Gjithashtu u miratua edhe propozim vendimi për ndryshim-plotësimin e vendimit me nr.01-013/1688 të datës 24.11.2014, për dhënien në shfrytëzim afatgjatë pronat e Komunës Kompanisë Eko-Energjis SH.P.K- Pozharan për ndërtimin e mini hidrocentralit. Ndërsa u plotësuan edhe komitetet si ai për Arsim, Kulture, Rini dhe Sport, me që rast anëtar të këtij komiteti u emëruan Basri Sylejmani, Mirlinda Sadiku, Samet idrizi, Vehbi Rama dhe një përfaqësues i shoqërisë civile. Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale do të përbëhet nga Gjylsime Qamili, Liridona Bislimi, Hidajete Pira, Ekrem Abazi dhe një përfaqësues i shoqërisë civile. Komiteti për Shërbime Publike Zekirja Zuka, Sejdi Emini. Avdi Rexhepi, Valentina Hasani dhe një nga shoqëria civile. Kurse në Komitetin për Planifikim u emëruan Rifadije Rexhepi, Jakup Demiri, Taulant Haxhiu, Besim Ymeri dhe Melihate Osmani përfaqësuese e shoqërisë civile. Aziz Zuka

 

You Might Also Like