OPINION

Në Gjilan do të duhej të mbahet takimi i përbashkët të Qeverisë së Kosovës dhe Maqedonisë

Shkruan: Refik HASANI –

 

Anamorava ka një rëndësi tejet të posaçme, pasi dallohet me disa karakteristika që e dallojnë nga Rajonet tjera, në radhë të par përmes Gjilanit lidhet, Kumanova e Likova. Gjilani si një trekëndësh ka mbetur Rajoni më i pazhvilluar dhe më i prapambeturi në shumë fusha e drejtime, prandaj mbledhje e paralajmëruar e përbashkët e Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Maqedonisë është interes i përgjithshëm publik që të mbahet në Gjilani si qendër Rajonit të Anamoravës. Kurse takimi tjetër i radhës e mira të mirës të mbahet në qytetin e Kumanovës. Krijimi i një fondi dhe ndarja e mjeteve nw këto bashkëpunime ndërkufitare të nivelit Komunal dhe atyre ndërshtetëror përfitues më të mëdhenj do të jemi ne Shqiptarët. Të ndajnë mjete dhe të krijojnë një fond të përhershëm për nxitjen e Komunikimin, bashkëpunimit ndërkufitarë dhe stimulimin zhvillimor për zonat dhe vendbanimet kufitare të këtij trekëndëshi kufitarë. Të dy qeveritë do të duhej të caktojnë disa pika që janë në interes të Gjilanit, Anamoravës dhe trekëndëshit kufitar Gjilan-Kumanovë-Preshevë,si: – Vendkalimi kufitar Gjilan-Kumanovë, – Investimet sipas programit IPA I dhe IPA II, – Shikimi i mundësive edhe ndonjë vendkalim në mesë të Vitisë dhe Likovës, – Investimet në projekte kufitare të interesit të përbashkët. Dy Parlamentet dhe Qeveritë kanë obligim moral, institucional dhe Kombëtarë që më në fund të fillon një qasje e re, e mirëfilltë, reale, të gjithë bartësit e institucioneve të dy shteteve të bashkërendojnë qëndrimet zyrtare, të harmonizojnë që të përafrohen Shkupi e Prishtina zyrtare dhe t’i kushtojnë vëmendje këtij trekëndëshi kufitar. Prandaj është interes i të gjithë neve që legjislatura e gjashtë e Parlamentit të Kosovës të mbahen takime në Gjilan, si takim të kabinetit të Qeveritarë të Kosovës së bashku me atë të Maqedonisë. Jo vetëm këto arsye që u cekën por edhe shumë të tjera jan në favor që në Gjilan do të duhej të mbahet takimi i përbashkët të Qeverisë së Kosovës dhe Maqedonisë.

You Might Also Like