Gjilan

Alban Hyseni viziton shkollat që merren me sektorin e IT-së

Në Future Minds Academy të Ridvan Aliut dhe Shkolla Digjitale të Veton Qerimit, u njoftuam për punën e tyre, në këto dy institucione.
Sektori i TI prioritet edhe për ne. Qindra mijëra euro investime në laboratore shkollore, përfshirë edhe sektorin e TI janë dëshmia më e madhe për këtë.
Përmes fondit për ndërmarrësit e rinj, ne ofruam dhe do të ofrojmë përsëri mbështetje direkte financiare për qytetarët sipërmarrës, mes tjerash edhe në fushën e TI.
Aban Hyseni, kryetar i Gjilanit

You Might Also Like