Libri

Biblioteka “Fan S. Noli” pasurohet me 150 libra të rinj

Alban Hyseni

Pasurimi i Bibliotekës së Qytetit me 150 libra të rinj shkencorë dhe promovimi i revistave më të rëndësishme shkencore në Republikën e Kosovës – “Gjurmime albanologjike” dhe “Gjuha shqipe” nga Instituti Albanologjik – Prishtinë.

You Might Also Like