Trashëgimi

Dardanapress organizon fushatën e promovimit të Trashëgiminë Kulturore  

 
Dardanapress organizon fushatën e promovimit të Trashëgiminë Kulturore
Organizata Jo-qeveritare Dardanapress, në kuadër te projektit “Promovimi i vlerave të Diversitetit të Trashëgimisë Kulturore dhe Historike”,mbështetur nga Komuna e Kamenicës përkatësisht nga Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sportit ka organizuar fushatën e promovimit të Trashëgiminë Kulturore të Komunës së Kamenicës në qendër të qytetit.
Qëllimi  fushatës vedisuese ishte promovimi dhe informimi i qytetareve për  Trashëgimin Kulturore të Komunës përmes  shpërndarjes së fletushkave-broshurave me te dhëna te sakta për vend ndodhjen e objekteve te trashëgimisë kulturore te komunës se Kamenicës.

You Might Also Like