Kamenicë

Dardanapress organizon Kampanjën për Promovimin dhe Edukimin e Trashëgimisë Kulturore në Komunën e Kamenicës

Organizata Jo-qeveritare Dardanapress, në kuadër te projektit “Promovimi dhe Edukimi të Trashëgimisë Kulturore në Komunën e Kamenicës”, mbështetur nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit ka organizuar Kampanjën për Promovimi dhe Edukimi të Trashëgimisë Kulturore në Komunën e Kamenicës në qendër të qytetit.

Qëllimi kampanjës vedisuese ishte vedisimi dhe informimi i qytetareve për Trashëgimin Kulturore të Komunës përmes shpërndarjes së fletushkave me të dhëna të monumenteve Kultorore-Historike më qëllim të njoftimit nga afër me këto monumente. Përmes organizimit të kësaj kampanje vedisuese qytetarët janë njoftuar për rëndësinë,vlerat shpirtërore, zhvillimet historike ndër shekuj si dhe për vend ndodhjen e objekteve të Trashëgimisë Kulturore në Komunën e Kamenicës.

You Might Also Like