OPINION

Dhomat e pushimit, dhoma të dhunimit të vajzave të mitura

Fadil Kajtazi
Ne më herët kemi tërhequr vërejtjen e ndërtimit të të ashtuquajturave “Motele” apo “Dhoma të pushimit” të cilat kanë përfshirë hapësirat kosovare dhe në një far forme kanë institucionalizuar kurvninë.
Për një të tillë, të ndërtuar pa leje, ne nju kemi drejtuar edhe organeve të ndjekjes, por pa ndonjë efekt.
Para pak kohësh, një e tillë lulëzoj shumë afër vendbanimit tim, e cila sipas njoftimeve, në leje është e evidentuar si depo.
Fakti i dhunimit të të miturës 14 vjeçare nga Gjilani, është një fakt të cilin rrethanat e bën publik, por abuzime të tilla rrallë se bëhen publike.
Fakti se mediat njoftuan se e mitura është dhunuar në “dhoma të pushimit” është edhe një shqetësim për institucionalizimin e dhunimit.
Rregull ligjor i hyrjes në bujtina është se klientët duhen të legjitimohen, të miturit mund të hynë në bujtina vetëm me prindërit ose shoqëruesit ligjor.
Fakti se prokuroria nuk ndërmerr veprime edhe ndaj atyre që lejojnë hyrjen e të miturve në këto ambiente, përfshinë edhe prokurorinë si pjesë e zhvillimit të këtij aktiviteti armiqësorë për kombin tonë.

You Might Also Like