Gjilan

Edhe LDK gjen vërejtje për blerjen e kamionit në Gjermani

Komuma Gjilanit së bashku me të parin e ekzekutivit, Alban Hyseni, i cili erdhi aksidentalisht në këtë pozitë, ka vazhduar me qeverisjen skandaloze, ku veprimet e fundit janë për prokurorinë dhe institucionet tjera të rendit dhe ligjit që duhet t’i trajtojnë me prioritet.
Tash së fundi i pari i ekzekutivit kontraktoi (bleu) vet kamionin prej 47,919.52 euro, pa asnjë procedurë tenderimi dhe mos respektimi të ligjeve për financat dhe prokurimin publik në Republikën e Kosovës.
Ky veprim i fundit i të parit të ekzekutivit përbën shkelje të rëndë të ligjit të prokurimit, andaj institucionet e drejtësisë duhet të veprojnë menjëherë.
Dy vizitat e të parit të ekzekutivit të Gjilanit z. Hyseni, bashkë me dy drejtorë komunal në Gjermani, janë realizuar për të blerë një kamion për Ndërmarrjen Publike Lokale “TREGU” në vlerë prej 47,919.52 euro.
Ky veprim skandaloz i tyre, nuk është i fundit për këtë blerje në formë ‘pazari’, pasi vetëm për një vizitë në Gjermani kemi faturën e paguar prej 3,151.52 euro, për udhëtim e dreka zyrtare nga buxheti i NPL Tregu.
Gjithashtu, kemi edhe shpenzime tjera që janë paguar nga buxheti i Komunës për këtë qështje.
Pra, gjitha këto veprime apo procedurat për blerjen e kamionit i ka zhvilluar dhe realizuar i pari i ekzekutivit,  z. Hyseni dhe ndërmjetësit e tij Gjermani.
Edhe gjatë doganimit janë bërë shkelje, ku fillimisht ky kamion është doganuar në emër të Kuvendit Komunal Gjilan, ku pastaj me marrjen e disa direktivave nga lartë që janë konstatuar shumë shkelje ligjore dhe procedurale, doganimi është kthyer në emër të N.P.L Tregu.
I pari i ekzekutivit së bashku me ekipin e tij në Gjilan, përveç degradimit të institucioneve komunale, edhe Ndërmarrjet Publike Lokale i ka shëndrruar në çerdhe të keqpërdorimeve. Andaj, këto veprime janë të dëmshme, të rrezikshme dhe që duhet të merren masa të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse që e kanë për obligim mbikëqyrjen, respektimin e ligjit dhe ndalimin e keqpërdorimeve të mëdha që po ndodhin kudo nga kjo klasë qeverisëse.
Ne si LDK do të jemi gardianë të mbrojtjes së ligjshmërisë, financave publike, për ta parandaluar degradimin  institucionit të kryetarit të komunës së Gjilanit.
Fatkeqësisht po vertetohet ajo që e kemi thënë vazhdimësi: Gjilani nuk ka kryetar, ka tuxhar!

You Might Also Like