Teatër

Erson Zymberi zgjidhet drejtor i përgjithshëm i Teatrit të Qytetit të Gjilanit

Erson Zymeri zgjidhet drejtor i Përgjithshēm i Teatrit tē Qytetit tē Gjilanit
Këshilli Drejtues i Teatrit të Qytetit të Gjilanit, pasi ka zhvilluar procedurat e parapara ligjore, përfshirë intervistimin me shkrim dhe me gojë, ka zgjedhur drejtorin e Përgjithshëm të Teatrit të Qytetit të Gjilanit.
Drejtor i ri i Teatrit të Qytetit të Gjilanit, është zgjedhur me mandat të plotë katërvjeçar.

You Might Also Like