Viti

EVSB mbajti takim me përfaqësues të këshillave të fshatrave dhe të policisë

Ekipit Veprues për Siguri në Bashkësi (EVSB), ka mbajtur një takim me përfaqësues të Policisë së Kosovës dhe përfaqësuesit e fshatrave komunës së Vitisë. Gjatë këtij takimi është folur për çështje të ndryshme si identifikimi i familjeve që janë në konflikte të hapura (hasmëri),apo edhe i personave të ngujuar nga rastet e tilla. Gjithashtu është diskutuar edhe për braktisjen e shkollimit nga nxënësit dhe mos vijimi i rregullt i mësimit. Në këtë takim u fol për disa tema të aktuale sic janë: Identifikimi i familjeve qê janë në konflikte të hapura (hasmëri),apo dhe përsonave të ngujuar nga ky fenomenë si dhe fenomani shume aktuale dhe tejet negative e që ka të bëjë me Braktisjën e nxënsëve nga shkollat,dhe mosvijimi i mësimit.

Rreth identifikimit të familjeve me konflikte të hapura, më gjerësisht foli togeri I policisë Bulent Zenuni,koordinator i të gjitha sektorëve në stacionin Policorë të Vitisë. Togeri Zenuni,njoftoj të pranishmit se tani Policia e Kosovës, kanë një planë strategjik që ti identifikojnë problemet nëpër fshatra.

“Dukurit e tilla po na sjellin shqetësime, sepse po ka edhe raste të rënda,siqë janë:Rrahjet,kërrcnimet etj. Ka konflikte të natyrave të ndryshme,si:Konflikte pronësore,konflikte të më herëshme, borgje të ndryshme etj. Kemë raste kur dëgjonë se dikushë nga këto dukuri ka pësuar me fatalitet. Rreth braktisjes së nxënësve nga shkollat dhe mos

vijimit të mësimit, ka folur Koordinatori i Ekipit Veprues për Siguri në Bashkësi(EVSB)z.Imri Emërllahu, I cili shtoj se:Shkaqet që i detyrojnë fëmijët ta braktisin shkollën janë nga më të ndryshmet por sipas tij janë disa shkaqe që brenopsin e ato janë Problemet familjare, varfëria, gjendja ekonomike- sociale, migrimet, niveli i ulët i bashkëpunimit etj.

Ky takim sipas organizatorit, rezultoj pozitiv,dhe dha rezultatet e duhura, pasi qê u identifikuan disa raste të konflikteve të hapura në disa fshatra, dhe gjithashtu u identifikuan raste si: Mosvijimi i nxënësve në shkolla. Togeri Bulent Zenuni,dhe Koordinatori i EVSB-së,z.Imri Emërllahu,kërkuan nga përfaqsuesit e fshatrave,dhe nga qytetarët tânë ,që të bashkëpunojnë më ngushtë me Policinë e Kosovës, EVSB-në, institucionet Komunale,dhe me të gjitha mekanizmat e tjerë, me qëllim të luftimit dhe flakjës së ktyre dukurie negative,gjithnji për të mirën e fëmijëve tanë,familjeve,dhe vendit tone” tha në këtë takim.Aziz Zuka

You Might Also Like