Gjilan

Hyseni: Ka përfunduar asfaltimi i rrugëve në fshatin Shurdhan

Ka përfunduar asfaltimi i rrugëve në fshatin Shurdhan në vlerë mbi 82,000€.

Gjatësia e rrugëve arrin 1149.98 metra.

Ta gëzojnë banorët e fshatit.

Vazhdojmë me investime në të gjitha fshatrat e lagjet e komunës.

Alban Hyseni, kryetar i Gjilanit

You Might Also Like