Viti

I papranueshëm anulimi i njëanshëm i memorandumit për realizimin e projektit të ujitjes në Skifteraj nga Ministria e Bujqësisë!

Në emër të qytetarëve të komunës së Vitisë, e në veçanti të fermerëve vitias, institucionet komunale të Vitisë, shprehin pakënaqësinë e thellë për anulimin e njëanshëm të memorandumit për projektin e ujitjes të tokave bujqësore në Skifteraj nga Ministria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural e Republikës së Kosovës (MBZHR).

Anulimi i këtij projekti shumë të rëndësishme për fermerët vitias, jo vetëm që është i pa pranueshëm për të gjithë ne, por me të synohet stangimi i zhvillimit të bujqësisë , pasi që me mos realizimin e tij preket një regjion që është “Hambarë” i Vitisë por edhe i Anamoravës.

Gjithashtu, duke u bazuar në ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës, ky memorandum I anuluar   njëanshëm është i papranueshëm për komunën e Vitisë.

Ju rikujtojmë se me mos realizimin e projektit të ujitjes humbasin fermerët tanë të zotë në Skifteraj, të cilët janë të njohur për prodhime cilësore bujqësore që plasohen në tregun e gjerë dhe atë në kulturat e ndryshme bujqësore.

Në shprehim pakënaqësinë tonë, ndaj këtij vendimi dhe ju bëjmë thirrje institucioneve qendrore të rishikojnë këtë vendim të njëanshëm dhe të realizojnë projektin në fjalë, pasi që ka një rëndësi të veçantë për zhvillimin e bujqësisë dhe sigurimit e të ardhurave për fermerët tanë.

Prandaj kërkojmë edhe publikisht që ky projekt të realizohet në Skifteraj, siç ishte paraparë me memorandumin e nënshkruar nga Kryetari Haliti dhe ish ministri i MBZHR-së. Gjithashtu. pa marrë parasysh bindjet politike institucionet qendrore duhet të vazhdojnë të bashkëpunojnë me institucionet lokale për të mirën e qytetarëve të republikës së Kosoves.

Aziz Zuka

You Might Also Like