Libri

KËMISHA ME SHQIPONJË

Avdush Canaj
Këmishën me shqiponjë
Ma dogjën atë ditë
Korbat që përgjaknin mëmëdhenë
Harruan të mjerët
Harruan ditëzitë
Shqiponjën e kisha në zemër
aty e ka folenë

You Might Also Like