Viti

Komuna Vitisë përfiton mbi 105 mijë euro

 

Komuna e Vitisë është njëra ndër 19 komunat e Republikës së Kosovës që ka përfituar grantin financiar në shumë prej 105 mijë euro si rezultat i përformancës së treguar si komunë me përformancë jashtzakonishtë të mirë .

E sot Kryetari i Komunë së Vitisë, Sokol Haliti në Prishtinë, ka marrë pjesë në ceremoninë e lansimit të Grantit të

Performancës. Ky grant është një mekanizëm që është themeluar dhe bashkëfinancuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatohet së bashku me projektin DEMOS të Helvetas Sëiss Intercooperation.

Komuna e Vitisë është në mesin e 19 Komunave të Kosovës që është përfituese e këtij granit. Kurse shuma të cilën e ka përfituar komuna e Vitisë është mbi 105 mijë euro. Përndryshe Komisioni i Grantit për Performancë ka vlerësuar se Komuna e Vitisë, ka përmbushur kriteret e nevojshme për të qenë subjekt përfitues nga ky grant mbështetës pasi që ka marrë opinionin e pamodifikuar me theksim të çështjes nga Auditori i përgjithshëm, ka tejkaluar shpenzimin e buxhetit në investime kapitale prej mbi 75% por ka përmbushur edhe disa kritere të tjera.Aziz Zuka

You Might Also Like