Viti

Me Kornizën Afatmesme Buxhetore për vitin 2019 parashihen investime kapitale mbi 2.milion e 230 mijë euro

Kuvendi Komunal të Vitisë I Vitisë , përkatësishtë Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF) ka mbajtur sot një debat publik me qytetarët dhe koordinatorët e fshatrave. Në këtë debat në veçanti është folur mbi Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) për vitin fiskal 2019 si dhe mbi vlerësimet e hershëm për vitet 2019-2021.

Në këtë debat kanë marrë pjesë Naim Pira, Kryesues i Kuvendit Komunal dhe anëtarët e KPF-së, Ali Bajrami nga LDK-ja dhe Jakup Demiri nga VV-ja. Përndryshe lidhur me këtë Kornizë ka folur Ibrahim Rama, Drejtor i Drejtorisë për Ekonomi Financa dhe Zhvillim si dhe Hasan Aliu, zv. Kryetar i Komunës së Vitisë.Por ajo qka u vrejtre në kë të debat ishte prezenca jo e kë naqë shme e qytetarë ve të cilë t mbase ishin të painteresuar që të marrin pjese dhe të diskutojnë lidhur me kë të document të rë ndë sishë m pë r zhvillimin e komunë s në interest ë qytetarë ve.

Duke prezantuar Kornizën Afatmesme Buxhetore Ibrahim Rama, Drejtor I Drejtorisë pë r Ekonomi,Financa dhe Zhvillim,ndër tjerash bëri me dije se sipas Qarkores së parë buxhetore, buxheti i komunës së Vitisë për vitin 2019 është mbi 11 milion e 345 mijë euro duke shtuar se mbi 2 milion e 230 mijë euro janë të destinuar në kategorinë e investimeve kapitale. “ Kemi rritje të buxhetit për vitin 2019 megjithatë edhe ky buxhet nuk do ti përmbushtë të gjitha nevojat të cilat kanë qytetarët e të gjitha lokaliteteve për investime. Por komuna jonë mbetet e përkushtuar që listën e investimeve kapitale të hartoj në

bashkëpunim me qytetarët e saj. KëtëIbrahim Rama, Drejtor i Drejtorisë për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim duke prezantuar Kornizën Afatmesme Buxhetore ndër tjerash bëri me dije se sipas qarkores së parë buxhetore, buxheti i komunës së Vitisë për vitin 2019 është mbi 11 milion e 345 mijë euro duke shtuar se mbi 2 milion e 230 mijë euro janë të destinuar në kategorinë e investimeve kapitale.

“ Kemi rritje të buxhetit për vitin 2019 megjithatë edhe ky buxhet nuk do ti përmbushtë të gjitha nevojat të cilat kanë qytetarët e të gjitha lokaliteteve për investime. Por komuna jonë mbetet e përkushtuar që listën e investimeve kapitale të hartoj në bashkëpunim me qytetarët e saj. Këtë gjë do të bëjmë si në të shkuarën duke marrë mendimet e qytetarëve tanë përmes diskutimeve publike që do të mbahen së shpejti”, u shpreh drejtori Rama.

E zv. Kryetari i Komunës, Hasan Aliu shtoj se komuna e Vitisë gjatë viteve të shkuara ka harutar listën për investime kapitale me qytetarët duke mbajtur diskutime publike nëpër lokalitetet e ndryshme të kësaj komune. Ai tha se buxheti prej mbi 11 milion euro që është i parashikuar për vitin 2011 është i pamjaftueshëm andaj duhet të përcaktohen nevojat për investimeve. Përndryshe sipas Kornizës Afatmesme Buxhetore 2019 buxheti i komunës së Vitisë ka shënuar rritje edhe në kategorinë e investime kapitale ku janë paraparë mbi 2 milion e 300 mijë euro, nga kjo shumë pjesa në e madhe e këtij buxheti vjen nga granti qeveritar. Naim Pira, Kryesues i Kuvendit Komunal të Vitisë ftoj të gjithë qytetarët që të jenë pjesë aktive e procesit të planifikimit të buxhetit komunal e sidomos të marrinë pjesë në diskutimet publike për këtë çështje. Kurse në fund të këtij takimi qytetarët

dhe koordinatorët e fshatrave parashtruan pyetjet e tyre por dhanë edhe sugjerimet për investime.Aziz Zuka

You Might Also Like