Viti

Kryetari i komunës me bordin e drejtorëve shqyrtojnë zbatimin e rekomandimeve të dala nga auditimi i auditorit general

Me qëllim të zbatimit të rekomandimeve të dala nga auditimi i auditorit gjeneral nga Pasqyrat Financiare të Komunës së Vitisë për vitin 2017, kryetari i komunës së Vitisë Sokol Haliti, ka mbajtur një takim me Bordin e drejtorëve, me të cilët ka biseduar për të gjeturat e këtij auditimi, njëherit edhe implementimin e rekomandimeve të dhëna nga auditori gjeneral, me qenë se Vitia është pjesë e projektit USAID TEAM (Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse).

Projekt ky për mbështetje të implementimit të rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit. Ky takim ishte I dyti me radhë, pas mbledhjes së parë që është mbajtur kohë më parë me ekspertin e Auditimit nga Projekti USAID TEAM Mentor Hyseni.Aziz Zuka

You Might Also Like