ARSIMI

Mësuesi Shaip Ademaj është njeri me vlera të larta njerëzore dhe kombëtare

Për shumë vite është angazhuar në mësimin plotësues në gjuhën shqipe, duke ua mësuar nxënësve gjuhën e shenjtë amtare, kulturën dhe traditat e pasura shqiptare.

Mësuesi Ademaj ka dhënë kontribut të madh edhe në organizimin e shumë aktiviteteve kulturore, si dhe në promovimin e shumë librave të shkrimtarëve të ndryshëm.

Ndërkaq, edhe vetë është autor i shumë librave me vlerë.

E falënderoj për kontributin e dhënë në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve tanë në Hessen, duke i dëshiruar shëndet dhe suksese në jetë.

Me respekt,

Ukë Blakaj, kryetar i shkollës shqipe në Hessen të Gjermanisë

You Might Also Like