Trashëgimi

Muzeut Kombëtar të Kosovës gjatë kohës së luftës (1998-99) i janë marrë 1247 eksponate nga Akademia e Shkencave të Serbisë

1247 eksponate të koleksionit të muzeut publik të Kosovës janë marrë nga Muzeu Kombëtar i Kosovës gjatë kohës së luftës (1998-99) nga Akademia e Shkencave të Serbisë. Ishte pjesë e projektit gjenocidal të Serbisë kundër historisë dhe identitetit të shqiptarëve, krahas shkatërrimit të mbi 1000 vendeve trashëgimore.
Duke mos i kthyer eksponatet në vendin e tyre të origjinës, Serbia po shkel në mënyrë flagrante konventat e UNESCO-s, marrëveshjen origjinale dhe dokumentin e Ahtisaarit.
Ja disa nga thesaret e vjedhura arkeologjike dhe etnografike që i përkasin koleksionit publik të muzeut të Republikës së Kosovës.

You Might Also Like