Gjilan

Në Gjilan mbahet dëgjimi publik për master planin “Penda e Livoqit”

Gjilan, 8 dhjetor 2020 – Është mbajtur të martën dëgjimi publik virtual i cili kishte për qëllim të ofrojë informata në lidhje me draft Master Planin “Penda e Livoqit” në Gjilan, të përgatitur nga ekspertë të jashtëm nga kompania “GEODE” me mbështetjen e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, përmes projektit Promovimi i Punësimit në Sektorin Privat, ndërsa bartëse është Komuna e Gjilanit, respektivisht Drejtoria për Zhvillim Ekonomik.

Prezantimi i master planit është bërë nga ekspertët e huaj në gjuhën angleze, derisa është siguruar përkthimi edhe në gjuhën shqipe për pjesëmarrësit gjatë gjithë kohës së dëgjimit public, derisa janë marrë opinione, sugjerime dhe komente të justifikuara për projektin në fjalë për të finalizuar dhe siguruar cilësi të lartë të komponentëve të projekteve me interes të përgjithshëm publik dhe me ndikim në zhvillimin e turizmit si një degë e rëndësishme e ekonomisë se Komunës.

Kryetari i Komunës se Gjilanit, Lutfi Haziri, në adresimin e tij, potencoi rëndësinë dhe impaktin që pritet te ketë realizimi i këtij projekti në zhvillimin e turizmit si degë e ekonomisë lokale.

“Komuna e Gjilanit ka potencial për zhvillim te turizmit dhe është lajm i mirë se ky projekt “Penda e Livoqit”  është teknikisht dhe ekonomikisht i mundshëm, bazuar ne master plan dhe përveç se do të krijohet një destinacion i ri turistik, do të shndërrohet edhe në një vend tërheqës për investime në industrinë e turizmit”, ka thënë Haziri.

Komuna është duke bere përpjekje të krijoj mundësi edhe për investime te përbashkëta me sektorin privat te investojnë për pjesën private te elemeneteve te projektit, ndërsa sektori publik do të përkujdeset për investim ne infrastrukture publike.

Përmes këtij projekti synohet shfrytëzimi i resurseve natyrore për të tërhequr vizitorë/turistë, fillimisht brenda vendit e pastaj edhe të huaj, të cilët do të kontribuojnë në rritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe zhvillim te qëndrueshëm ekonomik.

Sipërfaqja e liqenit është shtatë hektarë dhe me një zonë ligatinore me 1 hektar, me gjatësi 600 metra dhe gjerësi 150 metra.

Valbona Tahiri, drejtoreshë për Zhvillim Ekonomik ,falënderoi qeverinë zvicerane dhe kompaninë GEODE për mbështetje financiare dhe ekspertize ndërkombëtare Komunës se Gjilanit për realizimin e këtij master plani, i cili i hap rrugë realizimit te projektit.

“Projekti kap vlerën prej rreth 7 milionë euro dhe është jashtëzakonisht atraktiv për sektorin privat pasi investimet do të behën përmes PPP. Për me tepër lokacionin e bënë edhe më atraktiv afërsia me kryeqytetin e Kosovës me vetëm 43.5 km, 5 km larg qendrës se qytetit, afërsia me qytetet dhe pikat kufitare, numër i madh i banorëve jo rezident nga diaspora (40%) që e vizitojnë komunën çdo vit, potenciali për diversifikim te ofertës turistike si dhe ndërlidhja me turizmin kulturor “Flaka e Janarit”, turizmi malor – Maja e Zezë, Kalaja e Pogragjes, Shpella e Bresalcit, Tumat në Llasticë, dhe objekte tjera të trashëgimisë kulturore”, tha Tahiri.

Ajo theksoi se ky projekt do te ketë ndikim te drejtpërdrejtë jo vetëm ne gjenerimin e rreth 30 vende të reja te punës, por dhe do të krijohen të hyra nga turizmi dhe me ndikim afatgjatë në qëndrueshmërinë ekonomike lokale të Komunës se Gjilanit.

 

​Investimet e planifikuara në projekt sipas studimit janë:

·         Pastrimi i ujit

·         Rrjeti sanitar (20km)

·         2 vend parkingje (2700m2 dhe 2000m2 për 188 automjete përshirë vend parking te veçantë për persona me aftësi te kufizuara)

·         1 rreth rrotullim

·         Ura përmbi liqe (5m gjerësi)

·         Restorant (139.7 m2 brenda) plus 85 m2 terrasa me kapacitet për 90 persona

·         Zipline kabllo

·         zone plazhi 270m2

·         1 objekt për vrojtim te zoogjeve

·         Shtigje për ecje dhe çiklist

·         Platforma për peshkim me panele te drurit

·         1 objekt për ruajtjen e pajisjeve ( 7.65m2 dhe 8.6m2)

·         Vend piknik

·         Muri për ngjitje

·         Aktivitete sportive (skijim ne ujë me kabllo, kajak, fusha për volejboll ne plazh, tobogan për fëmijë, etj)

·         Pano informuese për pikat turistike ne Komunën e Gjilanit si dhe lokacionin

You Might Also Like