ARSIMI

”NJË KARTOLINË PËR TY” të punuara nga anëtarët e komunitetit të sindromës Down

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është pajtuar me vendimin për blerjen e kartolinave të punuara nga anëtarët e komunitetit të sindromës Down, në kuadër të aktivitetit “Një kartolinë për ty”.

Siç ka theksuar Gentiana Zabeli, menagjere në Down Syndrome Kosova, shitja e tyre ndikon në qëndrueshmërinë e shërbimeve terapeutike-sociale për këtë kategori të qytetarëve. Andaj, ajo është lutur që informata të ndahet me mësimdhënësit, prindërit dhe nxënësit.

Çmimi për kartolinë është 1 euro.

Porosinë e kartolinave mund ta bëni më së largu deri më datë 29 shkurt, të njejtat do t’i pranoni deri me 8 mars.

  1. nëse keni ndonjë paqartësi, ju lutem të na kontaktoni.

permes email [email protected] ose nr. tel. :

+38345800535

You Might Also Like