Viti

NJOFTIM PUBLIK

Duke u bazuar në vendimin e Kuvendit Komunal të Vitisë, të datës: 10.07.2019 me numër të protokollit 01- 110/05-734 për shpallën e diskutimit publik për Propozim Rregulloren për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së subjekteve të biznesit në Komunën e Vitisë , Zyra për Informim Publik dhe Marrëdhënie me Publikun në bashkëpunim me Kuvendin Komunal të Vitisë lëshon këtë:

 

                    NJOFTIM PUBLIK

 

LIDHUR ME DISKUTIMIN PUBLIK PËR PROPOZIM RREGULLOREN PËR FILLIMIN DHE MBARIMIN E ORARIT TË PUNËS SË SUBJEKTEVE TË BIZNESIT NË KOMUNËN E VITISË

 

Diskutimi Publik për këtë Propozim Rregullore, do të mbahet me datën: 12.08.2019, në ora 10:00 në Shtëpinë e Kulturës “Gursel e Bajram Sylejmani” në Viti.

 

Me qëllim që qytetarët të njihen rreth këtij dokumenti, Komuna e Vitisë, konkretisht Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun ka publikuar këtë propozim dokument në ueb faqen zyrtare të Komunës së Vitisë, kk.rks-gov.net në rubrikën Dokumentet në Shqyrtim Publik, konkretisht në këtë vegëz: https://kk.rks-gov.net/…/PROPOZIM-RREGULLORE-P%C3%83%E2%80%…

 

You Might Also Like