Viti

Organi më i lartë vendimmarrës komunal përmbylli punimet për vitin 2020

Kuvendi komunal i Vitisë, ka mbajtur sot seancën e IX-të të rregullt, në të cilën këshilltarët komunal ka shqyrtuar dhe debatuar dhe kanë miratuar të gjitha pikat që ishin paraparë për këtë mbledhje.

Fillimisht, kryesuesi i Kuvendit Naim Pira, ka kërkuar nga këshilltarët që me një minutë heshtje të nderohen 3 zyrtarët komunal të Vitisë, të cilët ndërruan jetë gjatë këtij muaji.

E më pas, këshilltarët komunal, kanë miratuar propozim vendimin për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal, propozim vendimin për dhënien e pronave komunal për vitin 2021, është miratuar ndryshim plotësimi i Propozim rregullores për taksa, ngarkesa dhe gjoba Nr. 02-110/05-1270 e datës 04.12.2020, si dhe është dhënë një informatë mbi punën e kuvendit komunal dhe komiteteve funksionale për periudhën janar- dhjetor 2020, Seanca e sotme, ishte edhe e fundit për këtë vit me të cilën edhe ky institucion përmbylli punimet për vitin 2020.Aziz Zuka

You Might Also Like