Gjilan

Për mosrespektim të masave, 1140 fletëparaqitje

“Mosveprim sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë “

Policia e Kosovës , gjatë zbatimit të masave të ndërmarra nga Qeveria e Kosovës dhe institucionet e Shëndetësisë si pasojë e pandemisë Covid 19, për periudhën kohore një javore 08 shtator 2021 deri me 14 shtator 2021 , në të gjitha shtatëkomunat e Rajonit të Gjilanit , kanë shqiptuar gjithsej njëmijë e njëqind e dyzet (1140) fletë paraqitje për mos respektim të këtyre masave.

You Might Also Like