OPINION

Përjashtohet nga ENQA i Agjencisë së Akreditimit të Kosovës

Ismajl Kurteshi

Përjashtohet nga ENQA i Agjencisë së Akreditimit të Kosovës

Është me pasoja të rënda

Është i hidhur lajmi për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA).

Përjashtimi i AKA-së nga ENQA, është me pasoja të rënda për studentët e Kosovës që dëshirojnë me studiuar jashtë vendit.

Ky përjashtim ka ndodh si rezultat i ndërhyrjes politike të Kryeministrit dhe MASHT-it në kompetencat e këtij institucioni të pavarur të zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës.

Shkarkimi i AKA-së së mëhershme, me iniciativën e Kryeministrit, degradimi i Komisionit për Ankesa i Këshillit Shtetëror të Cilësisë nga shkalla e dytë e AKA-së në një institucion pa kompetenca, me iniciativën e Ministrit të Arsimit dhe AKA-së si dhe ndërhyrje të tjera nga politika e kanë dëmtuar rënd cilësinë e arsimin të lartë në Kosovë.

Përgjegjësit kanë emër dhe mbiemër ata duhet të përgjigjen për dëmin e madh që e bënë për shkak të interesave të tyre partiake.

You Might Also Like