Sportet luftarake

Pesё klubet e karatesё nga Gjilani kanё kandidatin e tyre pёr anёtar tё bordit nё Federatё

Tё nderuar dashamirё tё sportit tё karatesё. Klubet e karatesё nga Gjilani:
1.K.K. “Drita”,
2.K.K. “Dardania”,
3. K.K“As”,
4.K.K“Katana”,
5.K.K. “Arbёria” (Kamenicё) dhe 6. K.K. “Elita”
Nё takimin e tyre kanё vendosur unanimisht qё me datё 12.12.2020 nё kuvendin zgjedhor tё Federatёs sё Karatesё sё Kosovёs pёr anёtar tё bordit tё FKK-sё tё kandidojnё mr.sc. Arsim Ibrahimi. Klubet e karatesё nga Gjilani ju lusin qё tё mbёshtetni kandidatin e tyre.

You Might Also Like